Στοιχεία Νέου Χρήστη
Διαβάστε εδώ τις οδηγίες για την εγγραφή ή τη σύνδεση Εκδοση 4.9
Αριθμός Μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:
Σημείωση: Ο αριθμός μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αναγράφεται και στην άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Ημερομηνία Εγγραφής στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:
Παρακαλώ η ημερομηνία εγγραφής να εισαχθεί με τη μορφή ηη-ΜΜ-εεεε (π.χ. 20-12-2000).
Δεν μπορώ να συνδεθώ !  

Μητσάκη 5 54453 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 905404 Fax: (+30) 2310 905464